Tomoka Sakurai loves to play with her new toy - 12 min